Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Muscari parviflorum

Muscari parviflorum, Άρειος Πάγος ( νέο φυτό για τον λόφο )
Τόσα χρόνια που φωτογραφίζω τα φυτά στο λόφο του Αρείου Πάγου ποτέ δεν συνάντησα αλλα και ποτέ δεν άκουσα ή διάβασα για την ύπαρξη του φυτού Muscari parviflorum εκεί.
Σήμερα φωτογραφίζοντας Στερνμπεργιες και Δίαρα έπεσα πάνω σε μια ‘ μάτσα ‘ από αυτά ( 7 ανθισμένα φυτά και μερικά μικρότερα )

Muscari parviflorum

Muscari parviflorum

Muscari parviflorum

Muscari parviflorum
Φωτογραφίες © Apostolou Stavros
Natura Hellenica https://www.facebook.com/groups/Flora.hellenica

Σάββατο, 2 Σεπτεμβρίου 2017

Χοληδόχοι Copium teucrii σε Teucrium capitatum

Χοληδόχοι Copium teucrii σε Teucrium capitatum 
( Νομιζω είναι οι πρώτες του φωτογραφίες από την Ελλάδα στο διαδίκτυο )

Copium teucrii σε Teucrium capitatum 

Copium teucrii σε Teucrium capitatum 

Copium teucrii σε Teucrium capitatum 

Copium teucrii σε Teucrium capitatum 

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Apiaceae

                                                                Apiaceae
                                                25 καρπισμένα Σκιαδιοφόρα


Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Ophrys argolica

Ophrys argolica,
πρόποδες Υμηττού ( δυστυχώς δίπλα σε μονοπάτι και λίγα μέτρα από την λεωφόρο )

Ενδημική της Πελοποννήσου και της Νότιας Στερεάς Ελλάδας. Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία και περιλαμβάνεται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων & Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας.
Πολύ σπάνια για την Αττική.
Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Fritillaria obliqua
Μαύρη Φριτιλλάρια ( Fritillaria obliqua ) Ένα πανέμορφο, σπάνιο και ενδημικό φυτό της Αττικής και της Εύβοιας. Συμπεριλαμβάνεται σε όλους σχεδόν τους καταλόγους των απειλούμενων ειδών και προστατεύεται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφέρεται στο Παράρτημαµα Ι της Σύμβασης της Βέρνης, στο Παραρτήματα IV της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και προστατεύεται με προεδρικό διάταγμα ( ΠΔ 67 Περί της προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας ). Στο Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας αναφέρεται την κατηγορία "Απειλούμενο" , και στον Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της Παγκόσμιας Ένωσης Προστασίας της Φύσης ως "κινδυνεύον" .